För att kunna få choklad, kanel eller dilutionsfärger måste bägge katterna vara bärare, då de ärvs recessivt. Enda sättet att producera en kull med alla tre färger av brun, choklad och kanel är att para en brun som är kanelbärare med en choklad som är kanelbärare. Två silverkatter kan producera icke-silver ungar. Två icke-silver katter kan aldrig producera silver ungar. Silver kan aldrig bäras vidare. Två fullfärgade katter (brun, choklad, kanel) kan producera dilutions-ungar (blå, lila, beige). Men två dilutionskatter kan aldrig producera fullfärgade ungar. Blå är dilution av brun, lila av choklad och beige av kanel. Den starkaste färgen brun (genetiskt svart) är dominant, därefter kommer choklad och sist kanel. Två katter kan aldrig producera mörkare färger än dem själva.

 

Brun (n)

Blå (a)

Choklad (b)

Lila (c)

Kanel (o)

Beige (p)

 

(tawny)

(blue)

(chocolate)

(lilac/lavender)

(cinnamon)

(fawn)

Brun

Svartsilver (ns)

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Brun              blå

Choklad        lila

Kanel            beige

 

Brun              blå

Choklad        lila

Kanel            beige

 

Brun              blå

Choklad        lila

Kanel            beige

 

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Blå

Blåsilver (as)

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Blå

Lila

Beige

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Blå

Lila

Beige

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Blå

Lila

Eller    *

Blå

Beige

Choklad

Chokladsilver (bs)

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Choklad      lila

Kanel          beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Lila

Lilasilver (cs)

Brun            blå

Choklad      lila

Kanel           beige

 

Blå

Lila

Beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Lila

Beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Lila

Beige

Kanel

Kanelsilver (os)

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Kanel          beige

Kanel          beige

Beige

Beigesilver (ps)

Brun            blå

Choklad       lila

Eller             *

Brun             blå

Kanel            beige

Blå

Lila

Eller    *

Blå

Beige

Choklad      lila

Kanel          beige

Lila

Beige

Kanel          beige

Beige